Trường học thời dịch COVID-19: Mồ hôi đẫm lưng áo của sinh viên trường y

Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, sinh viên các trường y dược đã xung phong ra tuyến đầu chống dịch.
Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, sinh viên các trường y dược đã xung phong ra tuyến đầu chống dịch.
Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, sinh viên các trường y dược đã xung phong ra tuyến đầu chống dịch.
Lên top