Trường học thời dịch COVID-19: Giáo viên "chia lửa" với phụ huynh

Trong những ngày hè, giáo viên Trường THCS Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) - người tất bật làm mũ chống giọt bắn để tặng các điểm lấy mẫu xét nghiệm, người ôn thi online miễn phí cho con em của chiến sĩ tuyến đầu chống dịch.
Trong những ngày hè, giáo viên Trường THCS Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) - người tất bật làm mũ chống giọt bắn để tặng các điểm lấy mẫu xét nghiệm, người ôn thi online miễn phí cho con em của chiến sĩ tuyến đầu chống dịch.
Trong những ngày hè, giáo viên Trường THCS Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) - người tất bật làm mũ chống giọt bắn để tặng các điểm lấy mẫu xét nghiệm, người ôn thi online miễn phí cho con em của chiến sĩ tuyến đầu chống dịch.
Lên top