Trường học tặng kính chống giọt bắn cho học sinh trong ngày khai giảng

Học sinh được tặng kính chống giọt bắn để phòng dịch. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh được tặng kính chống giọt bắn để phòng dịch. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh được tặng kính chống giọt bắn để phòng dịch. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top