Trường học "phá rào" mở cửa đón học sinh: "Cực chẳng đã mới phải làm vậy"

Giáo viên Trường Liên cấp Capitole mong muốn trường học đủ điều kiện an toàn phòng dịch ở "vùng xanh" thì được mở cửa lại.
Giáo viên Trường Liên cấp Capitole mong muốn trường học đủ điều kiện an toàn phòng dịch ở "vùng xanh" thì được mở cửa lại.
Giáo viên Trường Liên cấp Capitole mong muốn trường học đủ điều kiện an toàn phòng dịch ở "vùng xanh" thì được mở cửa lại.
Lên top