Trường học ở Hà Nội sẽ được tổ chức kiểm tra học kỳ trực tuyến

Giáo viên Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Trường ĐH Ngoại ngữ) tập dượt cho học sinh làm bài kiểm tra cuối học kỳ bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Bích Hà
Giáo viên Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Trường ĐH Ngoại ngữ) tập dượt cho học sinh làm bài kiểm tra cuối học kỳ bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Bích Hà
Giáo viên Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Trường ĐH Ngoại ngữ) tập dượt cho học sinh làm bài kiểm tra cuối học kỳ bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Bích Hà
Lên top