Trường học lên kịch bản tổ chức lễ tổng kết năm học theo hình thức online

Nhiều cơ sở giáo dục đang lên kế hoạch cho việc tổ chức lễ tổng kết năm học theo hình thức online nếu dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Ảnh: Trường Tiểu học Nghĩa Dũng
Nhiều cơ sở giáo dục đang lên kế hoạch cho việc tổ chức lễ tổng kết năm học theo hình thức online nếu dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Ảnh: Trường Tiểu học Nghĩa Dũng
Nhiều cơ sở giáo dục đang lên kế hoạch cho việc tổ chức lễ tổng kết năm học theo hình thức online nếu dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Ảnh: Trường Tiểu học Nghĩa Dũng
Lên top