Trường học không đảm bảo an toàn sẽ không được phép hoạt động

Ông Phạm Hùng Anh, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Đăng Lương
Ông Phạm Hùng Anh, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Đăng Lương
Ông Phạm Hùng Anh, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Đăng Lương
Lên top