Trường học đầu tiên ở Hà Nội cho học sinh kiểm tra học kỳ II trực tuyến

Học sinh ở Hà Nội đã chuyển sang học online để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh ở Hà Nội đã chuyển sang học online để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh ở Hà Nội đã chuyển sang học online để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top