Trường học đầu tiên của Hà Nội được hỗ trợ công trình điện mặt trời

Học sinh tham gia thi vẽ tranh chủ đề về môi trường tại sự kiện. Ảnh: Bích Hà
Học sinh tham gia thi vẽ tranh chủ đề về môi trường tại sự kiện. Ảnh: Bích Hà
Học sinh tham gia thi vẽ tranh chủ đề về môi trường tại sự kiện. Ảnh: Bích Hà
Lên top