Trường học có thể bị truy cứu hình sự, đình chỉ tuyển sinh nếu thông tin sai sự thật

Các trường phải công khai về cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên và thu chi tài chính. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Các trường phải công khai về cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên và thu chi tài chính. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn