Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trường học 20 tỉ đồng bỏ hoang, buộc phải... phá bỏ