Trường học 20 tỉ đồng bỏ hoang, buộc phải... phá bỏ