Trường ĐH Xây dựng sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy để xét tuyển

Trường ĐH Xây dựng công bố phương án tuyển sinh 2021. Ảnh: NTCC
Trường ĐH Xây dựng công bố phương án tuyển sinh 2021. Ảnh: NTCC
Trường ĐH Xây dựng công bố phương án tuyển sinh 2021. Ảnh: NTCC
Lên top