Trường ĐH tự chủ "giá dịch vụ đào tạo": Nguy cơ “tự tung tự tác”, tăng học phí vô lối

Nếu không có cơ chế giám sát chặt chẽ việc các trường đưa ra "giá dịch vụ đào tạo", nguy cơ sẽ đẩy gánh nặng lên người học khi phải trả chi phí cao để được học đại học. Ảnh minh họa: Đình Tuệ.
Nếu không có cơ chế giám sát chặt chẽ việc các trường đưa ra "giá dịch vụ đào tạo", nguy cơ sẽ đẩy gánh nặng lên người học khi phải trả chi phí cao để được học đại học. Ảnh minh họa: Đình Tuệ.
Nếu không có cơ chế giám sát chặt chẽ việc các trường đưa ra "giá dịch vụ đào tạo", nguy cơ sẽ đẩy gánh nặng lên người học khi phải trả chi phí cao để được học đại học. Ảnh minh họa: Đình Tuệ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM