Trường ĐH KHXH&NV TPHCM chuyển sang tự chủ, học phí cao nhất 60 triệu đồng/năm

Học phí nhiều ngành tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ tăng khi trường này chuyển sang tự chủ . Ảnh: NTCC
Học phí nhiều ngành tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ tăng khi trường này chuyển sang tự chủ . Ảnh: NTCC
Học phí nhiều ngành tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ tăng khi trường này chuyển sang tự chủ . Ảnh: NTCC
Lên top