Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn lấy điểm sàn năm 2021 từ 18 điểm

Điểm sàn trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội 2021. Ảnh: LĐO
Điểm sàn trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội 2021. Ảnh: LĐO
Điểm sàn trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội 2021. Ảnh: LĐO
Lên top