Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trường để xảy ra lạm thu, bạo lực học đường sẽ bị “cắt” thi đua

Bạo lực học đường đang là vấn đề gây nhức nhối. Ảnh: NLĐ
Bạo lực học đường đang là vấn đề gây nhức nhối. Ảnh: NLĐ