Trường đầu tiên phía Nam công bố điểm chuẩn

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường đại học. Ảnh: BVU
Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường đại học. Ảnh: BVU
Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường đại học. Ảnh: BVU
Lên top