Trường đầu tiên kiểm tra học kỳ trực tuyến: Không thể chịu thua dịch bệnh

Giáo viên Trường THPT chuyên Ngoại ngữ tập dượt coi thi, giám sát quá trình học sinh làm bài thi học kỳ II theo hình thức trực tuyến.
Giáo viên Trường THPT chuyên Ngoại ngữ tập dượt coi thi, giám sát quá trình học sinh làm bài thi học kỳ II theo hình thức trực tuyến.
Giáo viên Trường THPT chuyên Ngoại ngữ tập dượt coi thi, giám sát quá trình học sinh làm bài thi học kỳ II theo hình thức trực tuyến.
Lên top