Trường đầu tiên công bố thí sinh trúng tuyển đại học năm 2021

Trường Đại học Gia Định công bố những thí sinh đầu tiên trúng tuyển đại học năm 2021. Ảnh: GDU
Trường Đại học Gia Định công bố những thí sinh đầu tiên trúng tuyển đại học năm 2021. Ảnh: GDU
Trường Đại học Gia Định công bố những thí sinh đầu tiên trúng tuyển đại học năm 2021. Ảnh: GDU
Lên top