Trường Đại học Y Thái Bình tăng học phí năm 2021

Trường Đại học Y Thái Bình dự kiến tăng học phí với khoá tuyển sinh năm 2021 lên cao nhất tới 24,5 triệu đồng/năm. Đồ hoạ: Tuệ Nhi
Trường Đại học Y Thái Bình dự kiến tăng học phí với khoá tuyển sinh năm 2021 lên cao nhất tới 24,5 triệu đồng/năm. Đồ hoạ: Tuệ Nhi
Trường Đại học Y Thái Bình dự kiến tăng học phí với khoá tuyển sinh năm 2021 lên cao nhất tới 24,5 triệu đồng/năm. Đồ hoạ: Tuệ Nhi
Lên top