Trường Đại học Y Hà Nội có tân hiệu trưởng

GS.TS Nguyễn Hữu Tú được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội.
GS.TS Nguyễn Hữu Tú được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội.
GS.TS Nguyễn Hữu Tú được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội.
Lên top