Trường Đại học Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội có Ban giám hiệu lâm thời

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quyết định thành lập Trường Đại học Y Dược trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quyết định thành lập Trường Đại học Y Dược trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quyết định thành lập Trường Đại học Y Dược trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội.
Lên top