Trường đại học Việt Nam tăng 500 bậc trong xếp hạng Webometrics thế giới

Các trường đại học tại Việt Nam hầu hết đều tăng bậc trong lần công bố xếp hạng Webometrics. Ảnh: Tuệ Nhi
Các trường đại học tại Việt Nam hầu hết đều tăng bậc trong lần công bố xếp hạng Webometrics. Ảnh: Tuệ Nhi
Các trường đại học tại Việt Nam hầu hết đều tăng bậc trong lần công bố xếp hạng Webometrics. Ảnh: Tuệ Nhi
Lên top