Trường đại học tiếp theo điều chỉnh phương án tuyển sinh, huỷ kỳ thi riêng

Nhiều trường tổ chức huỷ kỳ thi riêng để tránh tạo thêm áp lực cho thí sinh. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Nhiều trường tổ chức huỷ kỳ thi riêng để tránh tạo thêm áp lực cho thí sinh. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Nhiều trường tổ chức huỷ kỳ thi riêng để tránh tạo thêm áp lực cho thí sinh. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Lên top