Trường Đại học Thủy lợi công bố phương thức tuyển sinh năm 2021

Đại học Thuỷ lợi tuyển sinh tại cả 2 trụ sở tại cơ sở chính Hà Nội và Phân hiệu tại miền Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Đại học Thuỷ lợi tuyển sinh tại cả 2 trụ sở tại cơ sở chính Hà Nội và Phân hiệu tại miền Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Đại học Thuỷ lợi tuyển sinh tại cả 2 trụ sở tại cơ sở chính Hà Nội và Phân hiệu tại miền Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top