Trường Đại học Thủy Lợi công bố điểm sàn xét tuyển 2021

Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Thủy Lợi năm 2021: Cao nhất 22 điểm. Ảnh: NTCC
Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Thủy Lợi năm 2021: Cao nhất 22 điểm. Ảnh: NTCC
Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Thủy Lợi năm 2021: Cao nhất 22 điểm. Ảnh: NTCC
Lên top