Trường Đại học Thương mại công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020

Thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên sẽ đủ điều kiện xét tuyển vào Trường Đại học Thương mai. Ảnh: Hải Nguyễn
Thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên sẽ đủ điều kiện xét tuyển vào Trường Đại học Thương mai. Ảnh: Hải Nguyễn
Thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên sẽ đủ điều kiện xét tuyển vào Trường Đại học Thương mai. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top