Trường đại học tham gia chống dịch trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Công đoàn Giáo dục tỉnh Thái Nguyên phối hợp Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên hỗ trợ máy đo thân nhiệt tự động cho một số điểm thi tốt nghiệp THPT trong tỉnh. Ảnh: NTCC
Công đoàn Giáo dục tỉnh Thái Nguyên phối hợp Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên hỗ trợ máy đo thân nhiệt tự động cho một số điểm thi tốt nghiệp THPT trong tỉnh. Ảnh: NTCC
Công đoàn Giáo dục tỉnh Thái Nguyên phối hợp Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên hỗ trợ máy đo thân nhiệt tự động cho một số điểm thi tốt nghiệp THPT trong tỉnh. Ảnh: NTCC
Lên top