Trường đại học tặng nước rửa tay, súc miệng sát khuẩn cho tỉnh Vĩnh Phúc

Trường Đại học Khoa học sẽ tặng các sản phẩm sát khuẩn cho tỉnh Vĩnh Phúc để hỗ trợ phòng chống dịch bệnh.
Trường Đại học Khoa học sẽ tặng các sản phẩm sát khuẩn cho tỉnh Vĩnh Phúc để hỗ trợ phòng chống dịch bệnh.
Trường Đại học Khoa học sẽ tặng các sản phẩm sát khuẩn cho tỉnh Vĩnh Phúc để hỗ trợ phòng chống dịch bệnh.
Lên top