Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ. Ảnh: SPKT
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ. Ảnh: SPKT
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ. Ảnh: SPKT
Lên top