Trường đại học ở TPHCM công bố điểm sàn xét tuyển

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM. Nguồn ảnh: Website nhà trường
Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM. Nguồn ảnh: Website nhà trường
Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM. Nguồn ảnh: Website nhà trường
Lên top