Trường đại học ở Hà Nội tiếp tục lùi lịch học cho sinh viên phòng COVID-19

Một số trường đại học đã có thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Phan Anh
Một số trường đại học đã có thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Phan Anh
Một số trường đại học đã có thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Phan Anh
Lên top