Trường đại học ở Hà Nội phát miễn phí 15 tấn gạo cho người dân

Giảng viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân chia nhỏ các bao gạo để người dân có thể đến nhận từ 9h ngày 16.4. Ảnh: NEU
Giảng viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân chia nhỏ các bao gạo để người dân có thể đến nhận từ 9h ngày 16.4. Ảnh: NEU
Giảng viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân chia nhỏ các bao gạo để người dân có thể đến nhận từ 9h ngày 16.4. Ảnh: NEU
Lên top