Trường Đại học Ngoại thương mở cổng thử đăng ký xét tuyển

Trường Đại học Ngoại thương tuyển sinh năm 2021 với 6 phương thức. Ảnh: FTU
Trường Đại học Ngoại thương tuyển sinh năm 2021 với 6 phương thức. Ảnh: FTU
Trường Đại học Ngoại thương tuyển sinh năm 2021 với 6 phương thức. Ảnh: FTU
Lên top