Trường Đại học Ngoại ngữ công bố điểm sàn và danh sách học sinh tuyển thẳng

Trường Đại học Ngoại ngữ vừa công bố điểm sàn xét tuyển năm 2021. Ảnh: Website nhà trường
Trường Đại học Ngoại ngữ vừa công bố điểm sàn xét tuyển năm 2021. Ảnh: Website nhà trường
Trường Đại học Ngoại ngữ vừa công bố điểm sàn xét tuyển năm 2021. Ảnh: Website nhà trường
Lên top