Trường Đại học Luật TPHCM đưa khuyến cáo để tăng cơ hội trúng tuyển

Trường Đại học Luật TPHCM tư vấn 3 trường hợp cần thiết điều chỉnh nguyện vọng. Ảnh: NTCC
Trường Đại học Luật TPHCM tư vấn 3 trường hợp cần thiết điều chỉnh nguyện vọng. Ảnh: NTCC
Trường Đại học Luật TPHCM tư vấn 3 trường hợp cần thiết điều chỉnh nguyện vọng. Ảnh: NTCC
Lên top