Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Trường Đại học Luật Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của trường tại lễ kỷ niệm.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của trường tại lễ kỷ niệm.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của trường tại lễ kỷ niệm.
Lên top