Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương công bố điểm sàn xét tuyển 2021

Giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lên đường vào TPHCM quyết tâm chống dịch. Ảnh: A.Đ
Giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lên đường vào TPHCM quyết tâm chống dịch. Ảnh: A.Đ
Giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lên đường vào TPHCM quyết tâm chống dịch. Ảnh: A.Đ
Lên top