Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh 6000 sinh viên

Năm nay, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh theo 3 phương thức. Ảnh: LDO.
Năm nay, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh theo 3 phương thức. Ảnh: LDO.
Năm nay, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh theo 3 phương thức. Ảnh: LDO.
Lên top