Trường Đại học Kinh Bắc có biết việc Phó Hiệu trưởng có hành vi “bán bằng"?

Bà Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc bị khởi tố vì có hành vi cấp khống bằng tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh văn bằng 2.
Bà Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc bị khởi tố vì có hành vi cấp khống bằng tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh văn bằng 2.
Bà Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc bị khởi tố vì có hành vi cấp khống bằng tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh văn bằng 2.
Lên top