Trường Đại học Kiên Giang: Trên 85% sinh viên ra trường có việc làm

Nhờ gắn kết tốt với doanh nghiệp giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, nên trên 85% sinh viên Trường Đại học Kiên Giang có việc làm sau khi ra trường. Ảnh: PV
Nhờ gắn kết tốt với doanh nghiệp giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, nên trên 85% sinh viên Trường Đại học Kiên Giang có việc làm sau khi ra trường. Ảnh: PV
Nhờ gắn kết tốt với doanh nghiệp giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, nên trên 85% sinh viên Trường Đại học Kiên Giang có việc làm sau khi ra trường. Ảnh: PV
Lên top