Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM có hiệu trưởng mới

PGS.TS Trần Lê Quan - tân hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: NTCC
PGS.TS Trần Lê Quan - tân hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: NTCC
PGS.TS Trần Lê Quan - tân hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: NTCC
Lên top