Trường Đại học Khoa học Tự nhiên lấy điểm sàn từ 16 - 18

Thí sinh nộp hồ sơ vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phải có điểm chuẩn từu 16 - 18 điểm. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thí sinh nộp hồ sơ vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phải có điểm chuẩn từu 16 - 18 điểm. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thí sinh nộp hồ sơ vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phải có điểm chuẩn từu 16 - 18 điểm. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top