Trường Đại học Gia Định công bố điểm chuẩn: Tăng tới 1,5 điểm

Thí sinh nộp hồ sơ vào Trường Đại học Gia Định. Ảnh: GDU
Thí sinh nộp hồ sơ vào Trường Đại học Gia Định. Ảnh: GDU
Thí sinh nộp hồ sơ vào Trường Đại học Gia Định. Ảnh: GDU
Lên top