Trường Đại học Gia Định công bố điểm chuẩn, điểm sàn xét tuyển

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào GDU. Ảnh: NT
Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào GDU. Ảnh: NT
Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào GDU. Ảnh: NT
Lên top