Trường Đại học FPT nói gì về việc một số sinh viên phản đối tăng học phí?

Một số sinh viên Trường Đại học FPT tại TPHCM phản đối tăng học phí giữa dịch. Ảnh: FPT
Một số sinh viên Trường Đại học FPT tại TPHCM phản đối tăng học phí giữa dịch. Ảnh: FPT
Một số sinh viên Trường Đại học FPT tại TPHCM phản đối tăng học phí giữa dịch. Ảnh: FPT
Lên top