Trường đại học được chấm thi THPT quốc gia sẽ ngăn chặn gian lận?

Kỳ thi THPT quốc gia dự kiến được cải tiến theo hướng có thêm phần kiến thức lớp 10 và không giao cho các địa phương chấm thi. Ảnh: Hải Nguyễn
Kỳ thi THPT quốc gia dự kiến được cải tiến theo hướng có thêm phần kiến thức lớp 10 và không giao cho các địa phương chấm thi. Ảnh: Hải Nguyễn
Kỳ thi THPT quốc gia dự kiến được cải tiến theo hướng có thêm phần kiến thức lớp 10 và không giao cho các địa phương chấm thi. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top