Trường Đại học Đồng Nai có tân Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Đồng Nai trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng cho ông Lê Anh Đức (trái). Ảnh: Hà Anh Chiến
Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Đồng Nai trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng cho ông Lê Anh Đức (trái). Ảnh: Hà Anh Chiến
Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Đồng Nai trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng cho ông Lê Anh Đức (trái). Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top