Trường đại học đồng loạt tăng học phí: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giữ ổn định

Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường đại học giữ ổn định mức học phí của năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021.
Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường đại học giữ ổn định mức học phí của năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021.
Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường đại học giữ ổn định mức học phí của năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021.
Lên top