Trường đại học đầu tiên tại TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển. Ảnh: SPKT
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển. Ảnh: SPKT
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển. Ảnh: SPKT
Lên top